Συναντώνται συνήθως στο δέρμα του άνω ή κάτω βλεφάρου προς τη μεριά της μύτης. Εμφανίζονται σαν κιτρινόλευκες πλάκες από λιπίδια, ωστόσο, τα λιπίδια του αίματος μπορεί να είναι αυξημένα ή φυσιολογικά.

Είναι συχνότερα σε γενετικά καθορισμένες καταστάσεις αυξημένων λιπιδίων.

Η θεραπεία αποβλέπει στην αισθητική αποκατάσταση και είναι χειρουργική. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί να υποτροπιάζουν.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search