Η ωχρά κηλίδα αποτελεί μια ανατομική περιοχή του αμφιβληστροειδούς υπεύθυνη για την κεντρική όραση,την αναγνώριση λεπτομερειών στα αντικείμενα και την όραση υπό συνθήκες φωτός. Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς διακρίνεται σε ξηρού και υγρού τύπου.

Υπάρχει ευρεία γκάμα κλινικών ευρημάτων και βαρύτητας της πάθησης, με την ξηρά μορφή να είναι συνήθως πιο ήπια και να χαρακτηρίζεται από την παρουσία των drusen και την υγρά μορφή να είναι πιο καταστροφική και να απαιτεί  τη χορήγηση αγωγής με ενδουαλοειδικές εγχύσεις (anti-VEGFs).

Το βασικό πρόβλημα που δημιουργεί η πάθηση αυτή είναι η προσβολή της κοντινής και κεντρικής  κυρίως όρασης (δυσκολία στο διάβασμα) και κατ’ επέκταση της μακρινής, με διατήρηση της περιφερικής όρασης.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search