Πρόκειται για διόγκωση ενός ή περισσοτέρων από τους αδένες των βλεφάρων που παράγουν το ελαιώδες συστατικό των δακρύων. Οι αδένες αυτοί είναι πολυάριθμοι σε κάθε βλέφαρο. Τ

ο χαλάζιο μπορεί να ξεκινήσει σαν οξεία φλεγμονή με πόνο και πρήξιμο και στην αποδρομή του να παραμείνει άλλοτε άλλου μεγέθους διόγκωση.

Η θεραπεία είναι αρχικά φαρμακευτική (τοπική ή από το στόμα) και επί παραμονής αξιόλογου υπολείμματος επεμβατική, με διάνοιξη της κύστης από την εσωτερική πλευρά του βλεφάρου, υπό τοπική αναισθησία.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search