Συνήθως οφείλεται σε διαταραχή του σχήματος του κερατοειδούς οπού η διαθλαστική του δύναμη δεν είναι ίδια σε όλους τους μεσημβρινούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η συγκέντρωση των εισερχομένων στο μάτι φωτεινών ακτίνων να είναι αδύνατη σε ένα σημείο.

Ο αστιγματισμός έκτος από θόλωση τόσο της κοντινής όσοι και της μακρινής όρασης συνοδεύεται συχνά από σημαντική κοπιωπία (κόπωση κατά την εστίαση).

Ο αστιγματισμός δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της ζωής, έκτος φυσικά από την περίπτωση του αρχομένου καταρράκτη οπότε μιλάμε για αστιγματισμό λόγω ανομοιογενούς θόλωσης του φακού.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search