Πρόκειται για σοβαρή επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη. Επιβαρυντικούς παράγοντες αποτελούν η διάρκεια της νόσου, η ηλικία του ασθενούς κατά τη διάγνωση του διαβήτη, η εξάρτηση από την ινσουλίνη, η συνύπαρξη υπέρτασης-νεφροπάθειας και η εγκυμοσύνη.

Ο διαβήτης προσβάλλει τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και η βαρύτητα των αλλοιώσεων ποικίλλει με ηπιότερες  στα αρχικά στάδια και βαρύτερες όσο η νόσος προχωράει αρρύθμιστη.

Στις ηπιότερες μορφές μια περιοδική παρακολούθηση είναι αρκετή, σε βαρύτερες όμως καταστάσεις με οίδημα στην περιοχή της ωχράς ή δημιουργία νεοαγγείωσης μπορεί να χρειαστεί εφαρμογή Argon laser  ή ενδουαλοειδικών ενέσεων.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search