Με τον ορό αποκόλληση αμφιβληστροειδούς εννοούμε το διαχωρισμό του αμφιβληστροειδούς από τον υποκείμενο ιστό. Δεδομένου ότι ο αμφιβληστροειδής είναι ο χιτώνας του ματιού που μας βοήθα να βλέπουμε, όταν αποκολληθεί, επέρχεται σημαντική επίπτωση στην όραση.

Ο συνηθέστερος τύπος αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς είναι η ρωγμώδης, σε έδαφος δηλαδή ρωγμής μετά από αποκόλληση υαλοειδούς. Η θεραπεία είναι συντηρητική (με Argon laser) ή χειρουργική ανάλογα με την έκταση του προβλήματος.

Πολύ σημαντική είναι η έγκαιρη προσέλευση του ασθενούς, με την έναρξη των συμπτωμάτων (φωταψίες, μυιοψίες όπως και στην αποκόλληση υαλοειδούς, έγερση τοίχου στο οπτικό πεδίο ή εμφάνιση μαύρης κουρτίνας).

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search